Sekcje

Aktualności

-Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Granada University, Spain, 30.11-01.12.2023 - program konferencji do pobrania w poniższej zakładce

Granada University, Spain, 30.11-01.12.2023

-Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Politecnico de Portalegre, Portugal, 16-17.12.2023

Politecnico de Portalegre, Portugal, 16-17.12.2023

**Publikacje naukowe [20-40-70-100-120 pkt]**

Czasopisma naukowe

Pomoc w wydaniu monografii naukowej [80/120 pkt]

Projekty badawcze

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. Żywność fermentowana - aspekty dietetyczne, technologiczne i zdrowotne

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. Nowe horyzonty w medycynie. Innowacyjne rozwiązania dla zdrowia i życia

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. Nauki humanistyczne w XXI wieku. Nowe konteksty, nowe wyzwania

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. Zarządzanie i logistyka w XXX wieku

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. Prawo i administracja. Wiedza, nauka, transformacje

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. Wyzwania ekonomii i finansów w XXI wieku