Sekcje

<aside> 📌 Aktualności

1.Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Ahmad Dahlan University, Indonesia, 02-03.03.2024 r.

Ahmad Dahlan University, Indonesia, 02-03.03.2024

</aside>

<aside> 📖 Publikacje naukowe - zaktualizowana lista

Czasopisma naukowe [20-40-70-100 pkt]

Pomoc w wydaniu monografii naukowej [80/120 pkt]

</aside>

<aside> ✅ Projekty badawcze

Zapraszamy do udziału w projektach badawczych:

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności - dylematy, wyzwania i dobre praktyki

Adaptacyjność ekonomii i zarządzania: modelowanie przyszłości w niepewnym, zglobalizowanym świecie

Medycyna i zdrowie w erze nowoczesności: adaptacja stylu życia do wyzwań XXI wieku

Prawo i administracja w XXI wieku: Kierunki rozwoju u wyzwania

</aside>


CleanShot 2023-10-30 at 23.58.54@2x.png